Naples, Florida Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus) with Nest-Building, Corkscrew Swamp Sanctuary, Naples, Florida, US

Buy Add to Lightbox Download
Next >
Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus) with Nest-Building, Corkscrew Swamp Sanctuary, Naples, Florida, US
Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus) with Nest-Building, Corkscrew Swamp Sanctuary, Naples, Florida, US